banner

Dagritme


Op Kindcentrum Het Sterrenbos werken we met een vast dagritme. Deze structuur geeft de kinderen een gevoel van veiligheid.

Een dag op Kinderdagverblijf/Peuter+groep Het Sterrenbos ziet er op over het algemeen als volgt uit:

07.00-09.00 uur: Kinderen komen binnen. Ouders en leidsters wisselen informatie uit.
09.00 uur: Voorlezen, zingen, kringgesprek.Thee met fruit.
09.30 uur: Vaste verschoonronde/wc ronde.
09.50 uur: Gezamenlijk bewegingspelletje, gym of dans in de kring.
10.15 uur: Buiten spelen en/of een gezamenlijke creatieve activiteit enz.
11.30 uur: Met z’n allen aan tafel, de kinderen krijgen een broodmaaltijd en melk.
12.15 uur: De kinderen die gaan slapen worden klaargemaakt voor hun middagdutje.
12.30 uur: Kinderen die hun slaap nodig hebben gaan naar bed.
13.00 uur: De kinderen die nog op de groep zijn krijgen nu een rustige activiteit aangeboden.
14.00 uur: Kinderen die wakker zijn krijgen nog wat te drinken.
15.00 uur: De eerste kinderen komen uit bed. Vaste verschoonronde/wc ronde.
15.30 uur: Aan tafel voorlezen, liedjes zingen. Samen cracker eten en water/thee drinken.
16.00 uur: Binnen- of buiten activiteiten of vrij spelen.
16.30 uur: Ouders komen hun kinderen halen en krijgen informatie over de dag.
18.00 uur: De kinderen die er nog zijn krijgen een soepstengel en wat drinken.
18.30 uur: De dag op Het Sterrenbos is voorbij.

Dagritme BSO


Een (lange) middag op BSO Het Sterrenbos ziet er als volgt uit:

12.00 uur: School uit.
12.30 uur: Samen lunchen (verzorgt de BSO), de dag doornemen.
13.00 uur: Samen opruimen, afwassen.
13.30-15.00 uur: Activiteiten in kleine groepjes.
14/15.00 uur: Samen alles klaarzetten voor theedrinken.

14/15.00 uur: School uit.
15.20 uur: Samen thee drinken en fruit eten, de dag doornemen.
15.30 uur: Samen opruimen en afwassen.
15.45 uur: Kiezen voor activiteit op niveau, vrij spelen, buiten spelen, knutselen, lezen etc.
17.00-18.30 uur: Kinderen worden opgehaald of gaan zelf naar huis.